NAŠA KULTÚRA

Máme 14 charakteristických značiek a jeden zjednotený tím

Skupina DOVISTA je komunitou charakteristických značiek. A presne tak to má byť. Spojením našich značiek do strategickej spolupráce môžeme dosiahnuť výsledky, ktoré spolu vytvoria viac ako len súčet výsledkov jednotlivých značiek.

Prečo? Odpoveď je jednoduchá: spojením síl zhromažďujeme jedinečné vedomosti o podmienkach a obchodných príležitostiach na trhu a vytvárame hodnotnú platformu na posilnenie každej našej značky.

Hovoríme tomu ‘Charakteristické značky – zdieľaná dokonalosť‘.

Sme tím

Je však tiež dôležité, aby sme ponuku každej značky doplnili silnou, spoločnou kultúrou a súdržnosťou. Spolu sme tím. A to je predpoklad pre využitie celého potenciálu našej spolupráce.

Nemôžete sa rozhodnúť pre kultúru. Môžeme však vytvoriť podmienky pre rozvoj silnej zdieľanej kultúry skupiny DOVISTA. To je naša ambícia. Snažíme sa vytvoriť zdieľanú platformu pre spoluprácu a komunikáciu, ktorá vytvorí zo skupiny DOVISTA prirodzeného spoločného menovateľa pre všetky činnosti v našej komunite obchodných jednotiek.

Všetci naši zamestnanci pracujú na vízii, že sa staneme skutočným a popredným poskytovateľom riešení pre vertikálne okná a vonkajšie dvere v Európe, a práca všetkých našich zamestnancov spočíva v chápaní skutočnosti, že sme modelovou spoločnosťou. 

Podstatou modelovej spoločnosti je pracovať s výrobkami, ktoré sú užitočné pre spoločnosť, a správať sa k svojim zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom všetkých kategórií a akcionárom lepšie než je to u väčšiny ostatných spoločností. Modelová spoločnosť dosahuje zisk, ktorým môže financovať svoj rast a udržiavať svoju finančnú nezávislosť .

Naši ľudia

Ak skutočne máme rozvíjať našu spoločnosť, musíme rozvíjať a posilňovať postavenie našich zamestnancov.

V skupine DOVISTA sa snažíme zaistiť atraktívne pracovisko, ktoré ponúka dobré pracovné podmienky, vzrušujúce úlohy a motivujúci a pútavý pracovný deň. A samozrejme, práca v skupine DOVISTA by mala byť zábavná. Usilujeme sa o vytvorenie pracoviska so sociálnymi aktivitami a pracovným prostredím, ktoré podporia silné vzájomné vzťahy.

Presadzujeme a oceňujeme iniciatívu, tímového ducha a vôľu posúvať latku. Zároveň chceme byť pracoviskom, ktoré úspešne priťahuje tých najkvalifikovanejších ľudí, ktorí chcú byť súčasťou našej prosperujúcej komunity.

Zamestnanecká nadácia

Chceme tiež podporiť našich zamestnancov a miestne komunity, v ktorých pôsobíme.

Zamestnanci skupiny DOVISTA môžu požiadať o podporu zamestnaneckú nadáciu skupiny VKR, ktorej súčasťou je aj skupina DOVISTA.

Hlavným poslaním nadácie je zaobchádzať so zamestnancami v skupine VKR lepšie ako je to u väčšiny ostatných spoločností a podporovať ich pohodu na pracovisku.

Zamestnanecká nadácia poskytuje podporu v prípade úmrtia, úrazu alebo choroby so závažnými následkami ovplyvňujúcimi zamestnancov alebo ich najbližšie rodiny a udeľuje finančné príspevky na štúdium detí zamestnancov. Nadácia tiež zabezpečuje financovanie miestnych neziskových združení a organizácií v komunitách, v ktorých pôsobia spoločnosti skupiny VKR.

Zamestnanecká nadácia poskytla od svojho založenia v roku 1991 viac ako 6 500 darov a jej podporu získalo viac ako 4 400 zamestnancov.

Viac informácií nájdete na adrese: www.employeefoundation.com

Zoznámte sa s našim generálnym riaditeľom a prezidentom Allanom Lindhardom Jørgensenom

„Jadrom nášho úspechu je schopnosť spolupracovať ako jeden zjednotený tím v rámci všetkých našich značiek a vytvoriť pevný základ pre zdieľanú dokonalosť. Chceme rásť na všetkých našich trhoch a rozvíjať naše charakteristické značky. Naši zamestnanci sú pritom kľúčoví. Spoločne máme viac ako 750 rokov skúseností v oblasti vývoja a poskytovania vertikálnych okien a vonkajších dverí.” Allan Lindhard Jørgensen, generálny riaditeľ a prezident skupiny DOVISTA. 

Allan Lindhard Jørgensen sa stal generálnym riaditeľom a prezidentom skupiny DOVISTA v júli 2016.