ČASŤ SKUPINY VKR

Skupina VKR: investujeme do denného svetla, čerstvého vzduchu a lepšieho prostredia

Skupina DOVISTA je súčasťou skupiny VKR a sesterskou spoločnosťou spoločnosti VELUX. VKR Holding je materskou spoločnosťou skupiny VKR a funguje ako holdingová a investičná spoločnosť.

Spoločnosť, ktorá je v súčasnosti známa pod názvom VKR Holding A/S, založil VillumKann Rasmussenešte v roku 1941. Dnes je to spoločnosť zameraná na vytváranie hodnôt prostredníctvom finančných investícií a vlastníctva spoločností, ktoré zlepšujú vnútornú klímu tým, že do každodenného života ľudí vnášajú denné svetlo a čerstvý vzduch.

VKR Holding vlastní spoločnosti v rámci dvoch samostatných obchodných oblastí – strešné okná a svetlíky a vertikálne okná a dvere. Spoločnosti VKR Holding zamestnávajú spoločne okolo 18 500 ľudí vo viac ako 40 krajinách.

Každý rok vraciame spoločnosti časť návratnosti našich investícií, ako aj príspevky skupiny VKR do NADÁCIE VILLUM. NADÁCIA VILLUM a jej dve sesterské nadácie, a to NADÁCIA VELUX v Dánsku a VELUX STIFTUNG vo Švajčiarsku, poskytujú finančnú podporu pre vedecký a technický výskum a pre sociálne, kultúrne a environmentálne projekty.

Vnášame do každodenného života ľudí denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie prostredie

Už viac ako 75 rokov je snahou skupiny VKR vnášať denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie prostredie do každodenného života ľudí. Jej víziou je vytvárať hodnoty prostredníctvom investícií a vlastníctva spoločností, ktoré vyvíjajú, vyrábajú a predávajú výrobky užitočné pre spoločnosť – výrobky, ktoré vnášajú do každodenného života ľudí denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie prostredie.

VKR Holding má približne 40 zamestnancov, ktorí sa venujú predovšetkým finančným a právnym záležitostiam. Holdingovú spoločnosť vlastní rodina a nadácie, pričom hlavným akcionárom je nadácia VILLUM FONDEN. Financie spoločnosti VILLUM FONDEN pochádzajú predovšetkým z aktivít spoločností skupiny VKR, ktoré financujú aj jej sesterské nadácie, napr. VELUX FONDEN a VELUX STIFTUNG.

Všetky nadácie podporujú rozmanitú škálu charitatívnych programov v oblasti vedy, životného prostredia, sociálnych projektov a kultúry.

Spoločnosť VKR Holding je tiež hybnou silou v rámci budovania zbierky okien VILLUM v Dánsku –je to pravdepodobne jediné múzeum okien na svete, ktoré prezentuje históriu okien a ich dôležitosť pre prístup ľudí k svetlu, vzduchu a výhľadu von.

Ako vznikla skupina VKR

VillumKann Rasmussen (1909-1993) bol vynaliezavý a nápaditý  človek a vynálezca strešného okna VELUX. V roku 1941 založil skupinu VKR, ktorá je dnes globálnou spoločnosťou.

VillumKann Rasmussen bol celý život inžinier, priemyselník, vynálezca a filantrop a skupina VKR stavia na jeho myšlienkach. Od momentu, keď VillumKann Rasmussen založil svoju spoločnosť V. Kann Rasmussen & Coin 1941, pracujeme na privedení denného svetla, čerstvého vzduchu a lepšieho prostredia do každodenných životov ľudí.

Robili sme tak vtedy, a robíme tak aj teraz.

Modelová spoločnosť

Už v roku 1965 VillumKann Rasmussen uvažoval o tom, ako by mala spoločnosť vystupovať voči svojim zákazníkom, svojmu okoliu a svojim zamestnancom. Svojemyšlienky zakotvil vosvojom stanovisku, ktoré neskôr nazval „Cieľ modelovej spoločnosti“.

„Cieľom skupiny VKR je vytvoriť skupinu modelových spoločností zapojených do obdivuhodnej spolupráce.
Modelová spoločnosť pracuje s výrobkami, ktoré sú užitočné pre spoločnosť, a zaobchádza so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami na všetkých pozíciách a akcionármi lepšie ako väčšina ostatných spoločností.
Modelová spoločnosť zarába, aby mohla financovať svoj ďalší rast a zabezpečiť si svoju ekonomickú nezávislosť.”

Villum Kann Rasmussen, 1965

Cieľ modelovej spoločnosti vyjadruje podstatu prístupu skupiny VKR k spoločenskej zodpovednosti a formuje celkovú ambíciu nášho úsilia v rámci CSR, ktorú sa snažia dosiahnuť všetky spoločnosti v skupine VKR: Chceme konať zodpovedne a zároveň zabezpečiť príjmy, aby sme udržali náš rast.

V mnohých ohľadoch je naša ambícia podobná tomu, čo dnes poznáme pod názvom „CSR“– spoločenská zodpovednosť firiem. Naša zásada CSR sa týka všetkých spoločností v rámci skupiny VKR.

Nadácie VKR a oblasti ich podpory

Zamestnanecká nadácia skupiny VKR pomáha už viac ako štvrť storočia zamestnancom a ich rodinám v rôznych situáciách. Viac sa dočítate tu.

Nadácia VILLUM FONDEN je hlavným akcionárom spoločnosti VKR Holding A/S. Finančné prostriedky nadácie VILLUM FONDEN pochádzajú predovšetkým z aktivít spoločnostískupiny VK, ktoré financuje aj niekoľko sesterských nadácií.

Všetky nadácie podporujú rozmanitú škálu charitatívnych programov v oblasti vedy, životného prostredia, sociálnych projektov a kultúry vrátane:

  • Podpory výskumu denného svetla a jeho účinku na človeka
  • Zvyšovania povedomia o zmenách životného prostredia a podnebia ako o jednej z najväčších výziev, ktorým dnešný svet čelí
  • Podpory environmentálneho výskumu a zvyšovania záujmu verejnosti o otázky životného prostredia
  • Podpory environmentálnych projektov s osobitným zameraním na ekologickú rovnováhu
  • Udelenia výročnej ceny VillumKanna Rasmussena za technický a vedecký výskum
  • Udelenia ceny za výrobky zaistenia denného svetla a stavebné komponenty NADÁCIÍ VILLUM a VELUX
  • Podpory programov pre hosťujúcich akademických pracovníkov
  • Podpory veľkých sociálnych a kultúrnych projektov

Viac informácií nájdete na: www.veluxfoundations.com