Zoznámte sa so skupinou DOVISTA

Spoločne silnejší

Skupina DOVISTA je významný poskytovateľ riešení pre vertikálne okná a vonkajšie dvere v Európe s viac ako 7 500 zamestnancami a 14 charakteristickými značkami so silnými miestnymi koreňmi.

Spolu máme viac ako 750 rokov skúseností s vývojom a poskytovaním vertikálnych okien a vonkajších dverí na európskom trhu.

Všetky značky v skupine DOVISTA Group majú svoju vlastnú odlišnú identitu a trhové stratégie, ktoré sú pevne zakotvené na ich miestnych trhoch a sú úzko spojené s ich zákazníkmi. Naša spolupráca však prináša aj výsledky, ktoré sú nad rámec výsledkov, ktoré môže každá značka priniesť sama.

  • sk|Slovenčina|/wp-content/uploads/2022/01/Dovista-Film-2022-01-20_SK.vtt
  • lt|Lietuviškai|/wp-content/uploads/2022/03/Dovista-Film-2022-03-02_LT.vtt
  • en|English|/wp-content/uploads/2022/01/Dovista-Film-2022-01-20_EN.vtt
  • de|Deutch|/wp-content/uploads/2022/01/Dovista-Film-2022-01-20_DE.vtt
  • fr|Français|/wp-content/uploads/2022/01/Dovista-Film-2022-01-20_FR.vtt
  • it|Italiano|/wp-content/uploads/2022/01/Dovista-Film-2022-01-20_IT.vtt
  • pl|Polski|/wp-content/uploads/2022/01/Dovista-Film-2022-01-20_PL.vtt

DOVISTA

Skupina DOVISTA vpúšťa denné svetlo a čerstvý vzduch do každodenného života ľudí. Práca všetkých našich zamestnancov spočíva v chápaní, že sme modelovou spoločnosťou, a vo vízii, že budeme skutočným a popredným poskytovateľom riešení pre vertikálne okná a vonkajšie dvere v Európe.

NAŠA KULTÚRA

Zastrešujeme 14 charakteristických značiek a jeden zjednotený tím. Toto sú predpoklady na využitie plného potenciálu spolupráce. Usilujeme sa o vytvorenie zdieľanej platformy pre zaistenie spolupráce a komunikácie, ktorá vytvorí zo skupiny DOVISTA prirodzeného spoločného menovateľa pre všetky aktivity v rámci našej komunity značiek.

NAŠA SKUPINA

Skupinu DOVISTA v súčasnosti tvorí 14 charakteristických značiek na európskom trhu s vertikálnymi oknami a vonkajšími dverami. Značky pokrývajú širokú škálu segmentov a distribučných kanálov na maloobchodných, aj veľkoobchodných trhoch.

ČASŤ SKUPINY VKR

Skupina DOVISTA je súčasťou skupiny VKR a sesterskou spoločnosťou spoločnosti VELUX. Snahou skupiny VKR je už viac ako 75 rokov vnášať denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie prostredie do každodenného života ľudí.