POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy i chronimy Państwa prywatność. Poniżej można przeczytać o tym, w jaki sposób postępujemy z informacjami dotyczącymi prywatności w naszej firmie.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności DOVISTA (“Polityka Prywatności DOVISTA”) opisuje sposób traktowania danych dostarczanych lub gromadzonych na naszych platformach cyfrowych, które zapewniają odwiedzającym dostęp do naszych treści i usług. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności DOVISTA jest zgodne z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych 2016/679 (“RODO”) oraz duńskim prawem.

DOVISTA jest odpowiedzialna za zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. Naszą spółką nadrzędną jest DOVISTA A/S zarejestrowana w Danii pod numerem rejestracyjnym 2114 7583 z siedzibą w Bygholm Søpark 21D, DK-8700 Horsens.

1. PODSTAWA PRAWNA U PODSTAW PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH

W przypadku przetwarzania informacji w którejkolwiek z naszych jednostek biznesowych, wymagane jest podanie podstawy prawnej przetwarzania w celu określenia zgodności z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych. Dzieje się tak zawsze, gdy zarządzamy kontaktami, ofertami lub zamówieniami oraz w przypadku każdego rodzaju przetwarzania danych osobowych.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody, DOVISTA będzie miała prawo przetwarzać Państwa dane osobowe tak długo, jak zgoda jest ważna. W przypadku wycofania przez Państwa zgody – co może nastąpić w dowolnym momencie – natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że podstawa prawna określa, że jesteśmy zobowiązani do zachowania informacji, np. w przypadku transakcji finansowych, których dane muszą być przechowywane przez 5 lat.

Jeśli udostępniamy informacje o prywatności organom ścigania lub innym organom rządowym, udostępniamy dane osobowe użytkownika, ponieważ jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

PRZETWARZANE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiono główne kategorie informacji o charakterze prywatnym gromadzone przez DOVISTA oraz główne cele gromadzenia danych osobowych:

1.1  W ramach ogólnych działań biznesowych DOVISTA
Gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, klientów, dostawców (w tym zewnętrznych dostawców usług) i innych zainteresowanych stron. Dane te mogą zawierać imię i nazwisko osoby fizycznej, dane kontaktowe oraz inne informacje niezbędne do prowadzenia interesów z Państwem lub Państwa organizacją.

1.2 Odpowiedzi na zapytania
Użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail lub innych danych kontaktowych, gdy kontaktuje się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub korzystając z naszych platform cyfrowych. Takie dane osobowe pozwalają nam odpowiadać na zapytania o informacje dotyczące produktów DOVISTA, zlecać pomiary i wycenę montażu produktów DOVISTA lub serwisowanie okien, a także zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji DOVISTA. Informacje te mogą zostać ujawnione DOVISTA, spółkom zależnym lub innym spółkom handlowym DOVISTA, odpowiednim niezależnym instalatorom lub dealerom, abyśmy mogli pomóc klientom w odpowiedzi na ich zapytania lub zorganizować usługi lub wycenę.

1.3 Klienci i potencjalni klienci
Możemy gromadzić dane osobowe klientów i potencjalnych klientów, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące kart płatniczych i kredytowych, informacje kredytowe oraz inne informacje niezbędne do prowadzenia przez nas interesów z daną osobą lub organizacją. Możemy ujawnić te informacje dealerom lub niezależnym instalatorom oraz partnerom logistycznym w celu realizacji zamówienia klienta, w tym zorganizowania dostawy produktów DOVISTA do klienta lub pomocy w przypadku zapytań.

1.4 Rozwój działalności
Dane osobowe, które nam przekazujesz oraz dane osobowe zgromadzone na naszych platformach cyfrowych będą wykorzystywane w celu zwiększenia naszej wiedzy na temat konsumentów oraz zapewnienia odpowiedniej komunikacji i ofert na wszystkich etapach kontaktu z DOVISTA. Dane osobowe będą również wykorzystywane do rozwoju produktów.

1.5 Komunikacja marketingowas
Możemy wykorzystywać dane osobowe za Państwa zgodą, jeśli są one wymagane, w celu informowania Państwa o działaniach biznesowych, produktach i usługach DOVISTA. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji, mogą Państwo w każdej chwili łatwo i bezpłatnie zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej. Link umożliwiający rezygnację z subskrypcji znajduje się na dole wiadomości e-mail, można też skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub tradycyjną, aby zrezygnować z subskrypcji – patrz punkt 9. Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania komunikacji marketingowej, usuniemy Państwa dane osobowe w ciągu dwóch miesięcy, chyba że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach, o których mowa w niniejszym punkcie 1.1-1.9.

1.6 Ankiety wśród odwiedzających i klientów
Możemy zbierać dane osobowe od osób odwiedzających platformy cyfrowe lub klientów w ramach ankiet dotyczących naszych usług i produktów. Będziemy przeprowadzać ankiety z wykorzystaniem Państwa danych osobowych, jeśli wyrażą na to Państwo zgodę. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do komunikacji marketingowej bez Państwa zgody.

1.7 Potencjalni pracownicy i wykonawcy
Kiedy dana osoba ubiega się o pracę lub zawiera z nami umowę, możemy gromadzić pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje na temat historii pracy, dyplomy ukończenia studiów, stosowne kontrole rejestrów oraz informacje na temat zainteresowań zawodowych. Dane te mogą być zbierane bezpośrednio od danej osoby, od konsultanta ds. rekrutacji oraz od poprzednich pracodawców danej osoby i innych osób, w tym zawierać referencje i źródła publicznie dostępne. Informacje te są wykorzystywane do informowania nas lub pomagania nam w podjęciu decyzji o złożeniu danej osobie oferty pracy lub zatrudnieniu jej na podstawie umowy.

1.8 Przestrzeganie prawa
Możemy gromadzić dane osobowe zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi. Dane osobowe i nieosobowe zebrane przez nas są uważane za poufne i nigdy nie zostaną sprzedane lub udostępnione osobom trzecim, poza wyjątkami wymienionymi w punkcie 1 i 3.

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam, gdy zwraca się z zapytaniem o produkty, usługi lub informacje, rejestruje się u nas, uczestniczy w forach publicznych lub innych działaniach na naszych platformach cyfrowych, odpowiada na ankiety klientów lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcje. Zbieramy informacje za pomocą różnych technologii, takich jak pliki cookie. Odsyłamy do naszej Polityki Cookies.

2.1 Linki do innych stron internetowych
Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych (takich jak Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), do których niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności DOVISTA nie ma zastosowania. Należy pamiętać, że nie reklamujemy innych stron internetowych i ich zawartości. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych z wyjątkiem kilku sytuacji, w tym:

 • Gdy Intergroup i strony trzecie świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak np. dostarczanie paczek i obsługa klienta. Firmy te nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż te, które są wymagane przez nas lub wymagane przez prawo.
 • Kiedy udostępniamy dane osobowe intergrupie i stronom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych klientów, ochrony naszych praw i własności, aby zastosować się do procesów prawnych lub w innych przypadkach, w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest wymagane przez prawo.
 • Kiedy zezwalają nam Państwo na udostępnianie Państwa danych osobowych stronom trzecim, takich jak:
  o Podejmowanie decyzji o udostępnieniu danych osobowych starannie wybranym firmom, aby mogły one wysyłać Państwu oferty i promocje dotyczące ich produktów i usług
  o Polecenie nam udostępnienia Państwa danych osobowych stronom lub platformom osób trzecich, takim jak portale społecznościowe.

Jeśli współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług (podmiotami przetwarzającymi dane), zawieramy z nimi umowę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych przez te podmioty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad i zgodności z przepisami dotyczącymi transferu danych, prosimy o zapoznanie się ze zdefiniowaną polityką transferu danych.

4. PAŃSTWA KONTROLA I WYBÓR

Zapewniamy Państwu możliwość korzystania z określonych mechanizmów kontroli i wyboru w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych osobowych. Zgodnie z lokalnym prawem, użytkownik może kontrolować i dokonywać wyborów:

 • Użytkownik może zmienić swoje wybory w zakresie subskrypcji, biuletynów i powiadomień
 • Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać od nas informacje marketingowe o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą go zainteresować – Użytkownik może zdecydować, czy udostępnimy jego dane osobowe innym firmom, aby mogły one wysyłać mu informacje marketingowe o swoich produktach i usługach
 • Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać ukierunkowane reklamy z sieci reklamowych, giełd danych, firm zajmujących się analizą marketingową i innych dostawców usług.
 • Użytkownik może zażądać dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, skorygowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a w pewnych okolicznościach może zażądać przeniesienia przechowywanych przez nas danych na jego temat do innego administratora, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia ich z naszych rejestrów (prawa osoby).
 • Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z możliwości kontroli i wyboru lub zażądać dostępu do swoich danych osobowych, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta, lokalnym pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę prywatności lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w przesłanych do niego komunikatach. Należy pamiętać, że jeśli nie zezwolą nam Państwo na gromadzenie Państwa danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu pewnych produktów i usług, a niektóre z naszych usług mogą nie być w stanie uwzględnić Państwa zainteresowań i preferencji. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkretnych danych osobowych, które przetwarzamy lub przechowujemy, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub lokalnym przedstawicielem ds. ochrony prywatności.

Odpowiemy na Państwa prośbę o skorzystanie z któregokolwiek z Państwa praw w ciągu jednego miesiąca, ale mamy prawo przedłużyć ten okres o dwa miesiące. Jeśli przedłużymy okres odpowiedzi, poinformujemy Państwa o tym w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku.

BEZPIECZEŃSTWO, INTEGRALNOŚĆ I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Bezpieczeństwo, integralność i poufność Państwa danych osobowych są dla nas niezwykle ważne. Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacją. Od czasu do czasu dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa, aby uwzględnić najnowsze technologie i metody. Należy pamiętać, że pomimo naszych najlepszych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani w pełni bezpieczne.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności DOVISTA, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Będziemy rutynowo odświeżać te informacje, aby zapewnić ich aktualność.

PRZEKAZYWANIE, PRZECHOWYWANIE I GLOBALNE PRZETWARZANIE DANYCH

Każda jednostka biznesowa wewnątrz Grupy DOVISTA, która działa globalnie, może przekazywać Państwa dane osobowe do poszczególnych spółek DOVISTA lub stron trzecich w lokalizacjach na całym świecie w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności DOVISTA. Gdziekolwiek Państwa dane osobowe są przez nas przekazywane, przechowywane lub przetwarzane, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Ponadto, w przypadku wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, przestrzegamy zasad Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, przyjmujemy inne środki na mocy prawa Unii Europejskiej w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń lub uzyskujemy zgodę użytkownika.

Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

5. ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI FIRMY DOVISTA

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności DOVISTA, aby dostosować je do najnowszych technologii, praktyk branżowych, wymogów prawnych lub w innych celach. Na naszych platformach cyfrowych zawsze zamieszczamy najbardziej aktualną wersję. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z treścią Oświadczenia o ochronie prywatności. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, poprosimy o Państwa zgodę.

6. UWAGI I PYTANIA

Jeśli mają Państwo uwagi lub pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności DOVISTA, prosimy o kontakt pod adresem privacy@DOVISTA.com. Mogą Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe. Można się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W przypadku złożenia skargi, nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej skargę muszą zostać przekazane DOVISTA. Zbadamy skargę i odpowiemy na nią w ciągu jednego miesiąca. Jeśli uważają Państwo, że nie udało nam się rozwiązać reklamacji w sposób zadowalający, mogą Państwo złożyć skargę do:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tel: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk