NASZA GRUPA

Unia wyróżniających się marek

Grupa DOVISTA składa się z 14 wyróżniających się marek na europejskim rynku okien pionowych i drzwi zewnętrznych. Marki obejmują szeroki zakres segmentów i kanałów dystrybucji zarówno na rynku B2B, jak i B2C.

Rynek okien pionowych i drzwi zewnętrznych charakteryzuje się wyraźnymi preferencjami narodowymi i kulturowymi oraz silną lojalnością wobec lokalnych marek. Dlatego Distinctive Brands jest ważnym filarem w strategii i rozwoju Grupy DOVISTA. Dla DOVISTY bardzo ważne jest, aby każda marka koncentrowała się na utrzymaniu i rozszerzaniu swojej obecności na rynku lokalnym oraz na pielęgnowaniu swoich lokalnych korzeni. 

Dowiedz się więcej o naszych markach