CZĘŚĆ GRUPY VKR 

Grupa VKR: Inwestujemy w światło dzienne, świeże powietrze i lepsze środowisko

DOVISTA jest częścią Grupy VKR i spółką siostrzaną firmy VELUX. VKR Holding jest spółką dominującą Grupy VKR i działa jako spółka holdingowa i inwestycyjna.

Firma, obecnie znana jako VKR Holding A/S, została założona w 1941 roku przez Villuma Kann Rasmussena. Dziś jest to firma zajmująca się tworzeniem wartości poprzez inwestycje finansowe i posiadanie udziałów w firmach, które poprawiają klimat wewnątrz budynków poprzez wprowadzanie światła dziennego i świeżego powietrza do codziennego życia ludzi.

VKR Holding posiada spółki w dwóch odrębnych obszarach działalności – okna dachowe i świetliki dachowe oraz okna i drzwi pionowe. Łącznie spółki wchodzące w skład VKR Holding zatrudniają około 18.500 pracowników w ponad 40 krajach.

Co roku część zysków z naszych inwestycji jest przekazywana z powrotem do społeczeństwa, wraz z wkładem Grupy VKR do FUNDACJI VILLUM. FUNDACJA VILLUM oraz jej dwie siostrzane fundacje, VELUX FOUNDATION w Danii i VELUX STIFTUNG w Szwajcarii, wspierają finansowo badania naukowe i techniczne, a także projekty społeczne, kulturalne i ekologiczne.

Wprowadzanie światła dziennego, świeżego powietrza i lepszego środowiska do codziennego życia ludzi

Od ponad 75 lat VKR Group z pasją wprowadza światło dzienne, świeże powietrze i lepsze środowisko do codziennego życia ludzi. Wizją jest tworzenie wartości poprzez inwestycje i własność firm, które rozwijają, produkują i wprowadzają na rynek produkty użyteczne dla społeczeństwa. Produkty, które wprowadzają światło dzienne, świeże powietrze i lepsze środowisko do codziennego życia ludzi.

VKR Holding zatrudnia około 40 pracowników, którzy zajmują się głównie sprawami finansowymi i prawnymi. Właścicielami holdingu są rodzina i fundacje, a głównym udziałowcem jest fundacja VILLUM FONDEN. Środki finansowe VILLUM FONDEN pochodzą przede wszystkim z działalności spółek grupy VKR, które finansują również fundacje siostrzane, np. VELUX FONDEN i VELUX STIFTUNG.

Wszystkie fundacje wspierają różnorodne programy charytatywne w zakresie nauki, środowiska, projektów społecznych i kultury.

VKR Holding wspiera również Kolekcję Okien VILLUM w Danii – prawdopodobnie jedynego na świecie muzeum okien. Przedstawia historię okna i jego znaczenie dla dostępu ludzi do światła, powietrza i widoku na zewnątrz.

Jak powstała Grupa VKR

Villum Kann Rasmussen (1909-1993) był pomysłowym i przedsiębiorczym człowiekiem, wynalazcą okna dachowego VELUX. W 1941 r. założył grupę VKR, która dziś jest przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym.

Przez całe życie Villum Kann Rasmussen był inżynierem, przemysłowcem, wynalazcą i filantropem. Grupa VKR opiera się na jego duchu. Odkąd Villum Kann Rasmussen założył swoją firmę V. Kann Rasmussen & Co w 1941 roku, pracujemy nad wprowadzeniem światła dziennego, świeżego powietrza i lepszego środowiska do codziennego życia ludzi. 

Robiliśmy to wtedy i robimy to teraz. 

Wzorcowa firma

Już w 1965 roku Villum Kann Rasmussen miał swoje przemyślenia na temat tego, jak firma powinna postępować wobec swoich klientów, otoczenia i pracowników. Swoje przemyślenia zawarł w dokumencie, który później nazwał “Celem Firmy Modelowej”.

“Celem Grupy VKR jest stworzenie grupy Wzorcowych Firm, które współpracują ze sobą w godny podziwu sposób.
Firma Modelowa pracuje nad produktami użytecznymi dla społeczeństwa i traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników na każdym stanowisku i akcjonariuszy lepiej niż większość innych firm.
Firma Modelowa zarabia na siebie, dzięki czemu może sfinansować dalszy rozwój i zapewnić sobie niezależność ekonomiczną.”

Villum Kann Rasmussen, 1965

Cel Firmy Modelowej zawiera istotę podejścia Grupy VKR do odpowiedzialności społecznej i stanowi ogólny cel naszych działań w zakresie CSR, do którego dążą wszystkie spółki Grupy VKR: Chcemy działać odpowiedzialnie, zapewniając jednocześnie przychody pozwalające na utrzymanie naszego wzrostu.

Pod wieloma względami nasza ambicja równa się temu, co dziś znamy jako CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu. Nasza polityka CSR obejmuje wszystkie spółki Grupy VKR.

Fundacje VKR i ich wsparcie

Fundacja Pracownicza Grupy VKR już od ponad ćwierć wieku pomaga pracownikom i ich rodzinom w różnych sytuacjach. Więcej tutaj.

Fundacja VILLUM FONDEN jest głównym udziałowcem VKR Holding A/S. Środki finansowe VILLUM FONDEN pochodzą przede wszystkim z działalności spółek grupy VKR, które finansują również kilka fundacji siostrzanych.

Wszystkie fundacje wspierają różnorodne programy charytatywne z zakresu nauki, środowiska, projektów społecznych i kultury, zapewniając m.in:

  • Wsparcie dla badań nad światłem dziennym i jego wpływem na człowieka
  • Zwiększenie świadomości na temat zmian środowiskowych i klimatycznych jako jednych z największych wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy świat
  • Wspieranie badań w dziedzinie ochrony środowiska i zwiększanie zainteresowania społeczeństwa kwestiami ochrony środowiska
  • Wsparcie dla projektów środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem równowagi ekologicznej
  • Przyznanie dorocznej nagrody Villum Kann Rasmussen za badania techniczne i naukowe
  • Przyznanie nagrody VILLUM i FUNDACJI VELUX za światło dzienne i komponenty budowlane
  • Wsparcie dla programów wizytujących pracowników akademickich
  • Wsparcie dla dużych projektów społecznych i kulturalnych

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.veluxfoundations.com