DOVISTA

Wpuszczenie światła dziennego i świeżego powietrza do codziennego życia ludzi

W DOVISTA staramy się być prawdziwym i wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań w zakresie okien pionowych i drzwi zewnętrznych.

Aby to zapewnić, dążymy do osiągnięcia pozycji nr 1 lub 2 na wszystkich lokalnych rynkach/segmentach oraz bycia innowacyjnym partnerem oferującym wysokiej jakości rozwiązania oparte na doskonałym systemie dostaw, przy jednoczesnym dążeniu do przewyższania oczekiwań klientów i konsumentów.

Nasza historia

Odkąd młody inżynier Villum Kann Rasmussen założył firmę V. Kann Rasmussen & Co w 1941 roku, staramy się zapewnić światło dzienne, świeże powietrze i lepszy klimat w pomieszczeniach w codziennym życiu ludzi. To była nasza ambicja wtedy i pozostaje nią do dziś. 

DOVISTA została założona w Danii w 2004 roku. Dziś DOVISTA to połączenie odrębnych marek o silnych lokalnych korzeniach i znaczący dostawca rozwiązań w zakresie okien pionowych i drzwi zewnętrznych w Europie. 

DOVISTA jest częścią Grupy VKR, która w 100% należy do duńskiej firmy VKR Holding A/S – jednej z najbardziej cenionych duńskich firm. Spółki holdingu VKR zatrudniają łącznie około 18.500 pracowników i prowadzą działalność w ponad 40 krajach. Firma, obecnie znana jako VKR Holding A/S, jest firmą, która została założona w 1941 roku przez Villuma Kann Rasmussena. Dzisiaj VKR Holding A/S jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielami są fundacje i rodzina założycieli. 

Co roku część zysków z naszych inwestycji jest przekazywana z powrotem do społeczeństwa, wraz z wkładem Grupy VKR do FUNDACJI VILLUM. FUNDACJA VILLUM oraz jej dwie siostrzane fundacje, VELUX FOUNDATION w Danii i VELUX STIFTUNG w Szwajcarii, wspierają finansowo badania naukowe i techniczne, a także projekty społeczne, kulturalne i ekologiczne. 

DOVISTA A/S i Grupa DOVISTA

DOVISTA A/S jest duńską spółką dominującą Grupy DOVISTA. Siedziba główna DOVISTA znajduje się w Horsens, w Danii. 

DOVISTA jest dumnym właścicielem czołowych marek na europejskim rynku pionowych okien i drzwi zewnętrznych. Grupa DOVISTA składa się z 14 wyróżniających się marek o silnych lokalnych korzeniach. W sumie DOVISTA zatrudnia ponad 7500 pracowników, a kluczowymi rynkami DOVISTA są: Dania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Wszystkie marki w Grupie DOVISTA mają swoją odrębną tożsamość i strategie rynkowe, są mocno zakorzenione na swoich lokalnych rynkach i blisko związane ze swoimi klientami. Współpracują one jednak również w celu osiągnięcia rezultatów, które wykraczają poza to, co każda z marek może osiągnąć samodzielnie. 

Stanowi to nasz model biznesowy, który można podsumować w następujący sposób: Wyróżniające się marki – wspólna doskonałość. Służymy naszym klientom i rynkom jako Odrębne Marki i razem rozwijamy się dzięki Wspólnej Doskonałości.

CLEAR – nasza strategia

W DOVISTA mamy strategię biznesową o nazwie CLEAR, a we współpracy z naszymi markami stworzyliśmy plan, który ma na celu przeniesienie wszystkich marek DOVISTA na wyższy poziom.

Naszym celem jest rozwój i wzmocnienie wszystkich naszych marek, a tym samym stworzenie podstaw do zdobycia udziału we wszystkich naszych rynkach.

  • KONCENTRACJA NA KLIENCIE: Będziemy nadal przechodzić od skupienia się na produkcie do skupienia się na kliencie. Będziemy definiować jakość poprzez postrzeganie jej przez naszych klientów.
  • WSPÓLNE PRZEWODNICTWO: Będziemy wspólnie przewodzić w branży, wykorzystując siłę zaufania i tworząc wspólną platformę dla wszystkich strategicznych jednostek biznesowych. Wszyscy musimy zaangażować się w dotarcie do tego celu poprzez innowacje i rozwój.
  • EFEKTYWNOŚĆ: Zapewnimy skuteczne sposoby podejmowania decyzji i będziemy zachęcać do bezpośredniej komunikacji.
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Stworzymy odpowiednie struktury zarządzania, angażując kluczowych interesariuszy w całej Grupie
  • NIEZAWODNOŚĆ: Zbudujemy zaufanie. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w dążeniu do organizacji, która zawsze wierzy, że możemy zrobić coś lepiej.